Darganfod Abertawe'r Oesoedd Canol

Archwiliwch dreftadaeth gyfoethog a diddorol Abertawe'r Oesoedd Canol.

Cliciwch ar nodwr llwybr 1 i ddechrau'ch taith dywys. Archwiliwch y cynnwys amlgyfrwng ar gyfer pob lleoliad rydych yn ymweld ag ef.